Referat af dialogmøde mellem Sønderjyske Vandløb og Teknik- og Miljøudvalget i Aabenraa Kommune 12. november 2019

with Ingen kommentarer

Der var dialogmøde mellem Sønderjyske Vandløb (SV) og Teknik- og
Miljøudvalget (TMU) i Aabenraa Kommune den 12. november 2019

Se referatet her

Se bilag 1 – vedligeholdelse

Se bilag 2 – præsentation

Se bilag 3a – giv et tip

Se bilag 3b – grøfter – giv et tip