Referater

Referat af vandløbsmøde for lodsejere ved Rejsby Å og V. Åbøllingbæk 17. marts 2022 - Læs referat

Rejsby Å.
Rejsby Å afvander ca. 7.000. hektar. Alt vandet udledes gennem Rejsby sluse som er en selvlukkende sluse, der er lukket ca. ½ af tiden. Ved stormflod giver det ofte problemer med at få vand ud af slusen, hvorfor oversvømmelser også på dyrkede marker forekommer. Med havvandstigninger og øget vandmængde vil det give større problemer i fremtiden.

Kontaktkonsulent er Solveig Kappel, tlf.: 2014 8609, E-mail sok@slf.dk fra Sønderjysk Landboforening 73202600

Kontaktpersoner:

 

Jan Toft Nørgaard (formand)

Mobil : 20 21 71 53

 

Næstformand
Peter Veltman

Galgevang 2

 

6780 Skærbæk

Tel.: 20 60 16 61 E-mail

 

Jørgen Jessen

Vrå Skovvej 3

6780 Skærbæk

Tel.: 61 34 80 04

Peter Gad

Gånsagervej 8

6780 Skærbæk

Tel.: 40 17 74 47 - E-mail