Så er grødeskæringssæsonen i fuld gang

with Ingen kommentarer

Aabenraa Kommune indgik i 2020 nye aftaler omkring grødeskæringen. Kommunen blev delt ind i nogle mindre entrepriseområder, for at få nogle flere entreprenører til at byde på opgaven. Det betød, at HedeDanmark fik aftale om at skære grøde i 5 af 8 områder, og at entreprenørfirmaerne Robert Traneskov Jensen, Brdr. Jacobsen og Stefan Iversen fik hver et område. I sæson 2021 har Brdr. Jacobsen overtaget Robert Traneskov Jensens område således, at de nu varetager grødeskæringen af to områder.

Kommunen har som tidligere år lagt en plan for grødeskæringen, som tager hensyn til vandløbenes terminer, og at der fortrinsvist bliver vedligeholdt nedefra (fra vest mod øst i de vestvendte vandløb).

Kommunen har holdt møder med entreprenørerne og givet nøje instruktioner i hvordan opgaven skal udføres og dokumenteres. Blandt andet er det aftalt, at der skæres så tæt ind til private overkørsler som muligt uden at beskadige rørene, og at der højst må efterlades grøde 50 cm foran røret hvis det ikke er muligt at skære helt ind til røret. Hvis den efterladte grøde vurderes at være en hindring for vandføringen, skal entreprenøren sende et billede til kommunen, der så sender en håndmand ud og gør arbejdet færdigt.

Kommunen melder tilbage, at de i sæson 2020 oplevede at planen passede ret godt, og at de kræver bod af entreprenørerne, hvis ikke planen overholdes.

Du kan se hvilken uge, kommunen har planlagt at dit vandløb skal grødeskæres på kommunens hjemmeside, ved at følge dette LINK

De lilla vandløb er grødeskåret, og de gule mangler at blive grødeskåret. Kortet opdateres efterhånden, som entreprenørerne melder vandløbene færdig.

Ved at dobbeltklikke på det enkelte vandløb kan du få oplysninger frem om forventet grødeskæringsuge, bundbredde, og hvilken grødeskæringsmetode, der er bestilt.

 

Ved at trykke på de små ikoner i øverste højre hjørne kan du få flere lag frem, bla. en signatur for hvilken type vedligeholdelse, kommunen har bestilt.

Det er en god idé at gå ned og se efter, når der er grødeskåret, og se om alt er som det skal være. Hvis der er sket skader eller der er noget, der ikke er lavet ordentligt, så kontakt kommunens på tlf. 73767359 eller vandloeb@aabenraa.dk, gerne med et billede.

Du kan også bruge kommunens giv-et-tip-på-kort-app: https://www.aabenraa.dk/borger/trafik-og-groenne-omraader/giv-et-tip-paa-kort/, hvor du kan angive problemet på kort og lægge et billede ind.

 

VIGTIGT AT HUSKE

Husk at afmærke drænudløb, så de kan blive skåret fri. Afmærk også hydranter og andet, som kan blive ødelagt ved grødeskæringen, og som ikke er nemme at få øje på.

HUSK at fjerne hegn, der forhindrer entreprenørerne i at køre langs med vandløbene, eller sætte ledhåndtag i, så de kan åbne hegnet.

Kommunen finder en del pigtråd i vandløbene – det er både farligt og koster noget udstyr. Hvis du har gammelt pigtrådshegn, så sørg for at få det fjernet.

HUSK – kommunen har et arbejdsbælte på 5 -8 m afhængig af, hvad der står i regulativet. Entreprenørerne har fået besked på at lave så lidt skade på afgrøder som muligt, men nogle steder vil den optagne grøde komme til at ligge i en uhøstet afgrøde. Det er ærgerligt, men kan være nødvendigt for at få vandløbet vedligeholdt.