Sandfang i Sønderborg Kommune

with Ingen kommentarer

Sønderborg Kommune har afsat penge til at anlægge ca. 10-12 sandfang på udvalgte steder i de offentlige vandløb i kommunen. Formålet er at fange sand, der vandrer i vandløbene, steder hvor det er lettere at grave op, i stedet for at sandet lægger sig over lange strækninger, hvor det hæver vandløbsbunden og giver øget behov for oprensning.

 Kommunen har gennem årene registreret en række lokaliteter, hvor der kunne være behov for sandfang, men er meget interesserede i at høre fra lodsejere, der kunne have interesse i at få anlagt et sandfang, eller som har registret afvandingsproblemer forårsaget af sand, der kunne løses ved at få et sandfang anlagt.

 Sandfangene skal gerne placeres nogle steder, hvor det er let at komme til at grave sandet op, og gerne hvor sandet kan spredes i marken. Projekter hvor naturbeskyttede arealer indgår, vil ikke blive prioriteret højt.

 Nærmere aftaler om tømning af sandfangene (hvem der gør det, hvornår, osv.)  vil blive fastlagt i forbindelse med det enkelte projekt.

 Hvis du skulle være interesseret, så kontakt mig, Britt Paulsen, på 7436 5079, eller Sønderborg Kommune, Jacob Peter Jacobsen (tel. 2974 9076 eller mail: extjapj@sonderborg.dk) for en nærmere drøftelse af mulighederne, og gerne så snart som muligt.