Referater & Høringssvar

Generalforsamling 15. marts 2022
Læs referat

Høringssvar: Vandområdeplanerne 2021-2027
Læs 

Høringssvar:  Fuglebeskyttelsesområde nr. 63, Sønder Ådal
Læs

Generalforsamling 27. februar 2020
Læs referat 

Generalforsamling 27. februar 2019
Læs referat

Generalforsamling den 26. februar 2018
Læs referatet

Generalforsamling den 23. februar 2017
Læs dagsorden her

Generalforsamling den 25. februar 2015
Læs referat

Opstartsmøde afholdt den 18. februar 2013
Læs referat

 

Vandløbslauget dækker området fra Padborg i øst, til Tinglev mod nord, mod syd følger det grænsen til Tyskland og mod vest strækker det sig til Lydersholm vest for Rens. Laugets område ligger i Aabenraa Kommune og til grænsen af Tønder Kommune. Området er et lavt område, som er gennemskåret af de 2 vandløb Sønderå og Gammelå samt et fint net af kanaler og grøfter.

Lauget har en rådgiver tilknyttet, pt. Louise Hedegaard Riemann, LHN, der samler op på problemstillinger i forhold til kommunen og lauget. Louise kan kontaktes på tlf. 7364 2915 / 2477 6728 eller E-mail

Kontaktpersoner:

Niels Iversen
Formand

Nørrebækvej 15

6360 Tinglev

Tel.: 23 98 95 15

Lorenz P. Christiansen
Næstformand

Kragelundvej 26

6330 Padborg

Tel.: 21 84 25 67

Karsten Wind

Eggebækvej 20

 6360 Tinglev

Tel.: 61 75 93 70

Jesper Schmidt

Kravlund Møllevej 16

6360 Tinglev

Tel.: 40 18 08 19

Kurt Andresen

Noldevej 29

6372 Bylderup Bov

Tel.: 20 12 12 62

Lars Walz Jensen

Hovmosevej 11, Hovmose

6372 Bylderup Bov

Tel.: 20 14 10 62