Sønderborg Kommune går i gang med forundersøgelser på seks vandløb

with Ingen kommentarer

Sønderborg Kommune er ved at gå i gang med tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser på følgende 6 vandløb: Melved Bæk, Holmbæk, Humbæk, Krambæk, Adsbøl Bæk og Fiskbæk

Målet er at gennemføre nogle tiltag, der kan forbedre vandløbenes økologiske tilstand, så de kommer til at leve op til Vandområdeplanerne.

Følgende tiltag kan komme i betragtning:

• Genslyngning.
• Sandfang.
• Udlægning af groft materiale (herunder også skjulesten/ strømkoncentratorer).
• Udlægning af groft materiale og træplantning.
• Udskiftning af bundmateriale.
• Hævning af vandløbsbund uden genslyngning.
• Plantning af træer langs vandløb.
• Fjernelse af fysiske spærringer.

Hvis du som lodsejer har nogen forslag eller ideer til tiltag, der kunne gennemføres i et af disse vandløb, er du velkommen til at kontakte Sønderborg Kommune, Jacob Peter Jacobsen, på tlf. 61 66 92 46.

I forbindelse med de ejendomsmæssige forundersøgelser, tager kommunen direkte kontakt til alle berørte lodsejere, men hvis du har et forslag til et tiltag, er du også velkommen til at henvende dig. Du er også velkommen til at kontakte vandløbsrådgiver Britt Bjerre Paulsen, LandboSyd, 74 36 50 79.