Sønderborg Kommune sender nyt fællesregulativ for vandløb i høring

with Ingen kommentarer

Forslaget til fællesregulativ for offentlige vandløb er i høring i otte uger, frem til 8. februar 2018. Sønderjyske Vandløb holder møde om det d. 17. januar 2019.

Et forslag til et fællesregulativ for offentlige vandløb i Sønderborg Kommune er lige nu i offentlig høring frem til 8. februar. Forslaget blev vedtaget af byrådet i november.

Det er blevet til i samspil med interesseorganisationer og Aabenraa Kommune – der er enkelte grænsevandløb med i regulativet, oplyser biolog Vibeke Ring Kuntz, Sønderborg Kommune.
Formålet med fællesregulativet er at samle og harmonisere fællesbestemmelserne for offentlige vandløb i kommunen.

I dag gælder regulativerne fra de syv gamle kommuner og Sønderjyllands Amt. Disse regulativer er forskellige i form og kvalitet. Især er serviceniveauet meget forskelligt, oplyser kommunen.

Forslaget indeholder, blandt andet, bestemmelser om kommunens og lodsejernes rettigheder og pligter. Ifølge vandløbsloven skal afvandings- og naturinteresser vægtes ens. Denne balance mellem benyt og beskyt er søgt indarbejdet i fællesregulativet, oplyser kommunen.

Det er muligt at komme med kommentarer til forslaget. De skal indsendes til Sønderborg Kommunes afdeling Vand og Natur på email-adressen:

vand-natur@sonderborg.dk.

Link til det nye fællesregulativ:

https://sonderborgkommune.dk/hoeringer/forslag-til-faellesregulativ-offentlige-vandloeb-i-soenderborg-kommune