Referater

Referat af vandløbsmøde med Sønderborg kommune den 9. november 2016 - Læs referatet

Referat af møde for lodsejere med Sønderborg kommune den 9. november 2016 - læs referatet her

Referat af møde for lodsejere med Sønderborg kommune den 26. november 2015 - læs referatet her

Referat af møde for lodsejere med Sønderborg kommune den 22. oktober 2014 - læs referatet her

Referat af vandløbsmøde med Sønderborg kommune den 26. september 2013 - læs referat her

Sønderborglogo
 

Find information om bræmmer, regulativer, vedligeholdelse mv.

I regulativerne er vandløbets skikkelse, bundkote mv. eller vandføringsevne beskrevet. Der står hvornår der skal skæres grøde, og hvordan vandløbet skal vedligeholdes.

Søer og vandløb Klik her

2 meter bræmmer klik her

Regulativer kan rekvireres ved kontakt til heje@sonderborg.dk eller natur@sonderborg.dk