Stormøde for lodsejere med jorde der afstrømmer til hele Brede Å systemet

with Ingen kommentarer

Tirsdag den 14. marts kl. 19.30
Sted: Den Gamle kro, Bredebro.

Stormøde for lodsejere med jorde der afstrømmer til hele Brede Å systemet
Herudover er inviteret medlemmer for teknisk udvalg i Tønder Kommune

Dagsorden.

· Velkomst ved Antoni Stenger, styregruppen for Sønderjysk Vandløb

· Afstrømingsmodellen for Brede Å, ved Ole Hansen, Sønderjysk vandløb

· Fremtiden for Brede Å, Ved Bo Jessen, Formand for teknisk udvalg

· Valg i de 5 laug

· Højvandspumpe ved Ballum Sluse

Yderligere oplysninger kan findes på Sønderjyllands Vandløbs hjemmeside

Print programmet
Baggrund.

Efter møde på Den Gamle Kro i Bredebro i december2012 blev der blevet nedsat 5 vandlaug for Brede Å systemet til at varetage lodsejeres interesser.
Der blev i efteråret 2016 færdigudarbejdet en computermodel til at beregne vandføringen i hovevandløbene i Brede Å Systemet.
Den kan bruges til undersøge hvad evt nye tiltag vil have af betydning for afstrømningen.

På vegne af Sønderjyske Vandløb

Med venlig hilsen

Ole Hansen