Vagtskifte med nye kræfter i Sønderjyske Vandløb

with Ingen kommentarer

Den fælles indsats gennem Sønderjyske Vandløb er med til at skabe konstruktive løsninger i samarbejde med landmænd og vandløbsmyndigheder. Sammenslutningen har eksisteret siden 2012 og har netop suppleret arbejdet med nye repræsentanter i styregruppe og konsulentnetværk. Arbejdet er i god gænge.

Sønderjyske Vandløb er en sammenslutning, der skal varetage landbrugets interesser på vandløbsområdet bedst muligt, og sikre en god og kontinuerlig dialog med kommunerne som vandløbsmyndighed. Det kan være svært for den enkelte landmand at stå alene med en verserende sag om et vandløb på hans mark. Sønderjyske Vandløb hjælper med kontakten til myndighederne.

Etablering af vandløbslaug og samarbejdet i Sønderjyske Vandløb sikrer, at landmændene står stærkere – i fællesskab og med faglige argumenter, og arbejder for at skabe en fælles løsning sammen med kommunerne.

Konsulenter samarbejder med kommunerne
Konsulenterne i netværket har blandt andet fokus på vandløbsvedligeholdelsen i de enkelte kommuner, og har en løbende kontakt med kommunerne i generelle spørgsmål om vandløbsvedligeholdelse, ændringer af vedligeholdelsen med baggrund i vandplanerne og ændringer af regulativer.

Sønderjyske Vandløb er også en mulighed for kommunerne til at være i dialog med landbruget samlet set, i spørgsmål om vandløb og vandløbsvedligeholdelse.

Sammenslutningen tilbyder også hjælp til at få opdateret og nystartet vandløbslaug omkring vandløb i Sønderjylland efter behov. Hvert vandløbslaug kan få tilknyttet en konsulent fra netværket.

Vandløbslaug omkring alle vandløb
Både konsulentnetværket og den folkevalgte styregruppe er blevet suppleret med nye ansigter og nye kræfter, og arbejdet i Sønderjyske Vandløb er i god gænge. Der er nu etableret vandløbslaug omkring stort set alle de sønderjyske vandløb, fortæller sammenslutningen.

Ligeledes har Sønderjyske Vandløb løbende dialog med de fem sønderjyske kommuner, og der afholdes årlige møder med kommunernes vandløbs-administrationer, hvor aktuelle og generelle vandløbsproblemstillinger drøftes. Lige nu arbejder Tønder og Kolding Kommuner med en samlet revision af vandløbsregulativerne, mens Haderslev Kommune vil i gang med om-klassificering af en række rørlagte vandløb med få lodsejere. Aabenraa Kommune forbereder nyt udbud af den årlige grødeskæring til efteråret. Sønderborg Kommune har netop vedtaget nyt fællesregulativ for de offentlige vandløb

Konsulenter hjælper den enkelte landmand
Hvis landmænd enkeltvis eller nogle stykker i fællesskab får behov for hjælp i konkrete tvister med myndighederne, besigtigelser af vandløbsstrækninger eller andre opgaver, der knytter sig til en bestemt vandløbsstrækning, kan landmændene eller lauget hyre en konsulent fra netværket ind til at hjælpe i den konkrete sag. Her vil det generelle kendskab til vandløbsforhold i kommunen være en fordel.

Konsulentnetværket kan også tilbyde hjælp til gennemgang af vandløbsregulativer mm.

Tag kontakt til dit bestyrelsesmedlem eller en af vandløbskonsulenterne, hvis du har spørgsmål eller brug for vejledning omkring vandløb.

Følg med indenfor vandløbsområdet, se oversigt over vandløbslaugene i Sønderjylland, læs referater og få direkte besked når der er nyt fra Sønderjyske Vandløb på www.soenderjyskevandloeb.dk  Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet allerede i dag.

Fakta
Sønderjyske Vandløb har til formål at få organiseret vandløbslaug omkring de større vandløb i Sønderjylland og sikre en koordineret dialog med kommunerne.

Sønderjyske Vandløb et samarbejde mellem de sønderjyske landboforeninger, der er etableret i 2012, og sammensat af en styregruppe med et bestyrelsesmedlem fra hvert af de sønderjyske landboforeninger, samt et netværk bestående af en konsulent fra hvert rådgivningscenter. Som medlem af en af landboforeningerne eller Familielandbruget, er du som lodsejer automatisk medlem af Sønderjyske Vandløb.

Sønderjyske Vandløb dækker Sønderborg, Aabenraa, Tønder og Haderslev Kommuner samt den sydlige del af Kolding Kommune, og samarbejder med Jysk Landbrugsrådgivning i forhold til Esbjerg og Vejen Kommuner.

Billedtekst:
Den politiske styregruppe i Sønderjyske Vandløb består fra april 2019 af (set fra venstre):
Lars Schmidt, Kolding Herreds Landbrugsforening
Solveig Kappel, Sønderjysk Landboforening
Poul B. Christensen, Kolding Herreds Landbrugsforening
Ole B. Hansen, Landbrugsrådgivning Syd
Uwe Matzen, LHN
Leif Andersen, Sønderjysk Landboforening
Claus Fink, Landbo Syd
Antoni Stenger, Sønderjysk Familielandbrug

Louise Hedegaard Riemann, LHN
Britt Bjerre Paulsen, Landbosyd