Aabenraa Kommune Østvendt

Aabenraa Kommune Østvendt er vandløbslaug er for lodsejere, der har arealer i Aabenraa Kommune og i et vandløbsopland, der afvander til Aabenraa Fjord / Sydlige Lillebælt. Se afgrænsning af laugets område på kortet ovenfor.

Der er udpeget pt. 3 tovholdere, der hhv. repræsenterer lodsejerne nord for og syd for Aabenraa by, og holder sig orienteret om vandløbsproblemstillinger. Det kan være en god idé at kontakte tovholderen, hvis man som lodsejer oplever problemer i vandløbssystemet, så man i fællesskab kan tage fat i kommunen eller en konsulent, og få undersøgt, hvad der skal gøres.

Man kan også altid kontakte kommunen direkte, og hvis man kan løse problemstillingerne direkte med kommunen, er det ikke nødvendigt at involvere tovholderen.

Lauget har en konsulent tilknyttet, som samler op på problemstillinger i forhold til kommunerne og lauget.

Kontakt
Britt Bjerre Paulsen

Britt Bjerre Paulsen

Miljø- og vandløbskonsulent

Laugs-repræsentanter

Ralf Jensen

Formand - Taps Å

Arkiv