Brøns Å

Brøns Å afvander ca. 11.000. hektar. Alt vandet udledes gennem Brøns sluse som er en selvlukkende sluse, der er lukket ca. ½ af tiden. Ved stormflod giver det ofte problemer med at få vand ud af slusen, hvorfor oversvømmelser også på dyrkede marker forekommer. Dette vil med havvandstigninger og øget vandmængde give større problemer i fremtiden.

Lauget har en konsulent tilknyttet, som samler op på problemstillinger i forhold til kommunerne og lauget.

Kontakt konsulent
Anne Katrine Thomsen

Anne Katrine Thomsen

Natur, vandløbs,- og miljøkonsulent

Laugs-repræsentanter

Jens Peter Bjerrum

Formand Brøns Å

Kildebjergsvej 12, 6780 Skærbæk

Zaza Hamann

Emil Gad

Hans Thysen

Arkiv