auto"">

Bredeå

Bredeåsystemet afvander ca. 43.000 hektar, eller ca. 10% af Sønderjylland. Alt vandet udledes gennem Ballum sluse som er en selvlukkende sluse, der er lukket ca. ½ af tiden. Ved stormflod giver det ofte problemer at få vand ud af slusen, hvorfor oversvømmelser også på dyrkede marker forekommer. I 1990-erne blev en strækning på ca. 25 km fra Bredebro til Nørre Løgum genslynget. Dette har givet nye afstrømningsproblemer opstrøms.
Bredeåsystemet er opdelt i 5 laug.

Læs også

Kontakt konsulent
Rikke Kyhn

Rikke Kyhn

Chefkonsulent Planteavl, Natur og Miljø

Laugs-repræsentanter

Kristen Fromsager

Formand Brede Å Nord

Holmvej 6, 6780 Skærbæk

Torben Johansen

Næstformand Brede Å Nord

Lovrupvej 5, 6780 Skærbæk

Claus Clausen

Formand Brede Å Syd

Brinkvej 13, 6261 Bredebro

Thorben Hansen

Næstformand Brede Å Syd

Harres 54, 6261 Bredebro

Nils Thomsen

Formand Brede Å Øst

Kummerlev 15, 6261 Bredebro

Jan Dahlmann

Næstformand Brede Å Øst

Storde 1, 6261 Bredebro

Martin Hansen

Stenagervej 8, 6520 Toftlund

Klaus Rahbæk Andersen

Formand Lobæk med tilhørende vandløb

Hofmannsvej 3, 6535 Branderup J

Leif H Andersen

Formand Smedebæk/Kisbæk

Visbjergvej 10, 6240 Løgumkloster

Klaus N. Petersen

Næstformand Smedebæk/Kisbæk

Toftegårdsvej 4, 6240 Løgumkloster

Jens Peter Beck

Drengstedvej 48, 6780 Skærbæk

Marcel van den Hengel

Hjemstedvej 33, 6780 Skærbæk

Ejnar Jensen

Ottersbølvej 6, 6780 Skærbæk

Marinus Nissen

Fælledvej 7, 6240 Løgumkloster

Lars Gad

Vester Gasse 1, 6780 Skærbæk

Torben Hansen

Næstformand Brede Å Syd

Brinkvej 13, 6261 Bredebro

M. Te. Brake

Allan Grue

Skast 86, 6261 Bredebro

Jan Schmidt

Abterp 34, 6261 Bredebro

Dieter Fries

Koldingvej 21, 6240 Løgumkloster

Jens M. Andersen

Bjerndrupvej 1, 6240 Løgumkloster

Martin Jørgensen

Asset 4, 6240 Løgumkloster

Robert Jensen

Munkeparken 65, 6240 Løgumkloster

Gert Jensen

Damhusvej 10, 6240 Løgumkloster

Harro Maquardsen

Assetvej 2, 6240 Løgumkloster

Aage Schmidt

Næstformand for Lobæk med tilhørende vandløb

Sandetvej 1, Arrild, 6520 Toftlund

Jens R. Thyssen

Allerupvej 24, 6520 Toftlund

Bertus v. Veldhuisen

Nørregårdsvej 4, 6240 Løgumkloster

Ole Hansen

Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster

Kees van der Meer

Skærbækvej 27, 6520 Toftlund

Henning S. Petersen

Allerup 1, 6520 Toftlund

Hans Christian Hansen

Hyrupvej 40, 6520 Toftlund

Jens Christian Thuesen

Tøndervej 6, 6520 Toftlund

Peter Christian Møller

Stenagervej 5, 6520 Toftlund

Esben J. Knudsen

Skærbækvej 31, 6520 Toftlund

Henry Ågård

Bålsted Mosevej 6, 6535 Brandrup

Nicolaj Jensen

Lemmosevej 20, 6240 Løgumkloster

Dirk Matzen

Bjerndrupvej 6, 6240 Løgumkloster

Andreas Hansen

Andrasmindevej 2, 6240 Løgumkloster

Poul Steffensen

Hinderupvej 14, 6230 Rødekro
Arkiv