Gelså

Gelså er en del af Ribe Å-systemet som består af ca. 170 km hovedløb og ca. 270 km bække og tilløb. Hovedløbet kan opdeles i tre grene, Hjortvad Å, Nørreå-Gram Å-Fladså og Gelså. Undervejs fra sine udspring til udløbet i Vadehavet passerer Ribeå-systemet Kolding, Haderslev, Aabenraa, Tønder, Esbjerg og Vejen Kommuner.

Ribe Å-systemet er primært beliggende i Sønderjylland og er med et samlet oplandsareal på 1100 km2 det næststørste vandsystem i Sønderjylland. Oplandarealet svarer til omkring 20% af Sønderjyllands areal. Gelså løber gennem Aabenraa, Tønder, Haderslev og Esbjerg Kommuner, men overvejende i Haderslev Kommune.

Der er et vandløbslaug for hele Gelså systemet, som lige nu har over 60 medlemmer.

Lauget har en konsulent tilknyttet, som samler op på problemstillinger i forhold til kommunerne og lauget.

Kontakt konsulent
Anne Katrine Thomsen

Anne Katrine Thomsen

Natur, vandløbs,- og miljøkonsulent

Laugs-repræsentanter

Alex Kjær Laursen

Formand Gels Å

Årupvej 1, 6510 Gram

Ivan Sandberg

Brogårdvej 3, 6510 Gram

Søren L. Hansen

Skibelundbjergvej 1, 6510 Gram

Peter Thyssen

Ribevej 21, 6520 Toftlund

Finn Læbel

Kastrupvej 29, 6510 Gram
Arkiv