Gram å

Gram å er en del af Ribe Å-systemet som består af ca. 170 km hovedløb og ca. 270 km bække og tilløb. Hovedløbet kan opdeles i tre grene, Hjortvad Å, Nørreå-Gram Å-Fladså og Gelså. Undervejs fra sine udspring til udløbet i Vadehavet passerer å-systemet Kolding, Haderslev, Aabenraa, Tønder, Esbjerg og Vejen Kommuner.

Ribe Å-systemet er primært beliggende i Sønderjylland og er med et samlet oplandsareal på 1100 km2 det næststørste vandsystem i Sønderjylland. Oplandarealet svarer til omkring 20% af Sønderjyllands areal. Gramå løber gennem Vejen, Kolding, Haderslev og Esbjerg Kommuner, men overvejende i Haderslev Kommune hvor den er delt op i tre store vandløb Nørreå, Gramå og Fladså.

Der er et vandløbslaug for hele Gramå systemet, som lige nu har over 120 medlemmer.

Lauget har en konsulent tilknyttet, som samler op på problemstillinger i forhold til kommunerne og lauget.

Kontakt konsulent
Anne Katrine Thomsen

Anne Katrine Thomsen

Natur, vandløbs,- og miljøkonsulent

Laugs-repræsentanter

Kirstine Lauridsen

Formand Gram Å

Mojbølvej 14, 6630 Rødding

Peter Dalgaard Juhl

Næstformand Gram Å

Spangåvej 1, Kastvraa, 6560 Sommersted

Thorkild Bendtsen

Tingvadvej 7, 6500 Vojens

Karl Hansen

Stursbølvej 6, 6560 Sommersted

Carsten R. Hansen

Spidsvej 4, 6560 Sommersted

Klaus Hansen

Vråvej 1, 6630 Rødding

Jan Henriksen

Vadstedvej 20, 6560 Sommersted
Arkiv