Haderslev Nord Øst

Sillerup Bæk afvander et opland på ca. 3.364 ha, hvilket primært er fordelt på tre oplande, henholdsvis Sillerup Bæk med ca. 2.400 ha, Gammelby Bæk med ca. 355 ha, og Fjelstrup Bæk med ca. 315 ha. De resterende ca. 400 ha udgøres af det direkte opland langs Sillerup Bæk. Sillerup Bæk løber ud i Avnø Vig som er en del af et Habitatområde.

Hele Sillerup Bæk er beliggende i Haderslev Kommune og Kommunen er i gang med at etablere et muligt Vådområdeprojekt på ca. 38 ha beliggende i selve Sillerup Bæk. Der er et Vandløbslaug etableret omkring Sillerup Bæk med ca. 40 medlemmer, der hedder Haderslev Nord/Øst og som dækker alle vandløb i det Nord Østlige hjørne af Haderslev Kommune.

Lauget har en konsulent tilknyttet, der samler op på problemstillinger i forhold til kommunen og lauget.

Kontakt konsulent
Anne Katrine Thomsen

Anne Katrine Thomsen

Natur, vandløbs,- og miljøkonsulent

Laugs-repræsentanter

Kurt Jessen

Formand Haderslev nord øst

Skovbøllingvej 20, 6100 Haderslev

Bent H. Nielsen

Næstformand Haderslev nord øst

Sillerupmøllevej 70, 6100 Haderslev

Arne Barsøe Hansen

Fjelstrupvej 18, 6100 Haderslev

Bjarne Woldemar

Thomashusvej 12, 6100 Haderslev

Jeppe Barsøe

Errested Kirkevej 20, 6100 Haderslev

Ole B Lauritsen

Knud Skovvej 18, 6100 Haderslev
Arkiv