Hjortvad å

Hjortvad å er en del af Ribe Å-systemet som består af ca. 170 km hovedløb og ca. 270 km bække og tilløb. Hovedløbet kan opdeles i tre grene, Hjortvad Å, Nørreå-Gram Å-Fladså og Gelså. Undervejs fra sine udspring til udløbet i Vadehavet passerer Ribeå-systemet Kolding, Haderslev, Aabenraa, Tønder, Esbjerg og Vejen Kommuner.

Ribe Å-systemet er primært beliggende i Sønderjylland og er med et samlet oplandsareal på 1100 km2 det næststørste vandsystem i Sønderjylland. Oplandarealet svarer til omkring 20% af Sønderjyllands areal. Hjortvad Å løber gennem Vejen og Esbjerg Kommuner, men overvejende i Vejen Kommune. Der er et vandløbslaug for hele Hjortvadå-systemet, som lige nu har over 40 medlemmer.

Lauget har en konsulent tilknyttet, som samler op på problemstillinger i forhold til kommunerne og lauget.

Kontakt konsulent
Anne Katrine Thomsen

Anne Katrine Thomsen

Natur, vandløbs,- og miljøkonsulent

Laugs-repræsentanter

Per Hausted

Formand Hjortvad Å

Knorborgvej 2, 6630 Rødding

Preben Matzen

Hygumskovvej 10, 6630 Rødding

Helge Skov Jensen

Sønder Hygumvej 13, 6630 Rødding

Aksel Buchholt

Tornumvej 2 Vestermark 6630 Rødding

Kjeld Sørensen

Knorborgvej 4, 6630 Rødding

Kurt Gamborg

Gastrupvej 19, 6630 Rødding
Arkiv