Taps Å

Taps Å-systemet omfatter Taps Å, Kokær Bæk, Surmose Bæk, Hjerndrup Bæk, Skovbæk, Voldbæk, som senere bliver til Aller Å, der har udløb i Hejls Nor.

Vandløbssystemet er primært beliggende i Kolding Kommune, medens kun en mindre del ligger i Haderslev Kommune.

Vandløbssystemet afvander ca. 1.000 ha.

Lauget har en konsulent tilknyttet, som samler op på problemstillinger i forhold til kommunerne og lauget.

Kontakt konsulent
Taps Å

Lars Schmidt

Chefkonsulent Miljø & Fjerkræ

Laugs-repræsentanter

Ralf Jensen

Formand - Taps Å

Arkiv