Her ses de sønderjyske vandløb opdelt i geografiske områder. Hvert område dækker et eller flere vandløbsoplande.

auto"">

Hvert område dækker et eller flere vandløbsoplande. I den enkelte mappe findes oplysninger om eksisterende vandløbslaug, eller vandløbslaug under opbygning. Hvis vandløbslaugene holder møder, hvor der bliver taget referat, kan referaterne lægges ind her. Man kan finde kontaktoplysninger på laugets kontaktpersoner, og se hvilken konsulent, der er tilknyttet.

 

Sønderjyske Vandløb har udarbejdet en lille guide til dig, der er formand eller kontaktperson for et vandløbslaug. Guiden skal ses som inspiration og vejledning til, hvordan man kan hjælpe til med at holde fokus på vandløbsvedligeholdelsen i ens nærområde.

Se guiden her:

Vejledningtillaugsformaend