Abild og omegn

Vandløbslauget dækker området med Humlehave Bæk og Galgestrømmen. Herudover dækker lauget området fra Sølsted, Tyvse, Høgslund i nord over Abild, Vennemose og til Store og Lille Emmerske mod syd. Mod vest afgrænses vandløbslaugets område af Højbjerg Plantage og Soldaterskoven.

Området falder fra en kote 19 i nord til en kote 9 mod syd. Der er kun et lille fald i vandløbene. Området er præget af, at der gravet kanaler for at afvande området.
Vandløbslauget dækker området med Humlehave Bæk og Galgestrømmen. Herudover dækker lauget området fra Sølsted, Tyvse, Høgslund i nord over Abild, Vennemose og til Store og Lille Emmerske mod syd. Mod vest afgrænses vandløbslaugets område af Højbjerg Plantage og Soldaterskoven.

Området falder fra en kote 19 i nord til en kote 9 mod syd. Der er kun et lille fald i vandløbene. Området er præget af, at der gravet kanaler for at afvande området.

Kontakt konsulent
Anne Katrine Thomsen

Anne Katrine Thomsen

Natur, vandløbs,- og miljøkonsulent

Laugs-repræsentanter

Jens Jørgen Holst

Formand Abild og omegn

Adelvadvej 20, 6270 Tønder

Claus Jørgen Christiansen

Nørrevej 15, 6270 Tønder
Arkiv