Bjerndrup Mølleå

Bjerndrup Mølleå vandløbslaug er for alle lodsejere med arealer i oplandet til Bjerndrup Mølleå, plus oplandet til Almstrup Kanal.

Laugets tovholdere er lodsejere langs hver sin strækning af vandløbet. Hvis man gerne vil koordinere en henvendelse til kommunen med sine naboer, kan det være en god idé at henvende sig enten til en af tovholderne. Man kan også altid kontakte kommunen direkte, og hvis man kan løse problemstillingerne direkte med kommunen, er det ikke nødvendigt at involvere tovholderen. Lauget har en konsulent tilknyttet, som samler op på problemstillinger i forhold til kommunerne og lauget.

Kontakt konsulenter
Britt Bjerre Paulsen

Britt Bjerre Paulsen

Miljø- og vandløbskonsulent

Laugs-repræsentanter

Karsten Juhl

Visgårdvej 6, Bjerndrup, 6200 Aabenraa

Kurt Westergaard

Klostervang 90, Kliplev, 6200 Aabenraa

Kaj Petersen

Gl. Oksevej 10, 6200 Aabenra

Asmus Dam

Langelo 2, 6200 Aabenraa

Christian Todsen

Assenholmvej 13, 6200 Aabenraa

Jan Jørgensen

Gråstenvej 61, 6200 Aabenraa
Arkiv