Gejlå

Gejlå vandløbslaug er for lodsejere i Aabenraa og Sønderborg Kommuner, der har arealer i oplandet til Gejlå og dens tilløb.

Laugets tovholdere holder lidt ekstra øje med hver deres strækning af Gejlå. Et par af tovholderne repræsenterer lauget ved møder med Aabenraa kommune. Det kan være en god idé at kontakte tovholderen, hvis man som lodsejer oplever problemer i vandløbssystemet. Man kan også altid kontakte kommunen direkte, og hvis man kan løse problemstillingerne direkte med kommunen, er det ikke nødvendigt at involvere tovholderen. Lauget har en konsulent som samler op på problemstillinger i forhold til kommunerne og lauget.

Kontakt konsulent
Britt Bjerre Paulsen

Britt Bjerre Paulsen

Miljø- og vandløbskonsulent

Laugs-repræsentanter

Jens Wistoft

Formand Gejlå

Aabenraavej 22a, 6340 Kruså

Thomas Meyer

Næstformand Gejlå

Sønderborgvej 53 6340 Kruså

Keld Warnecke

Søndertoft 53, 6300 Gråsten

Christian Dalgas Nissen

Undelevvej 16, 6340 Kruså

Jens Sandvei

Melskovvej 21, 6300 Gråsten

Jørgen Jørgensen

Hønssnapvej 16, 6340 Kruså

Morten Christensen

Rønshovedvej 2, 6340 Kruså

Martin Beuschau

Hærvejen 68, 6330 Padborg

Jens Christian Beuschau

Gyvelvej 3, 6330 Padborg

Peder Dalgas Nissen

Hesteløkken 5, 6340 Kruså
Arkiv