Hvirlå vest

Hvirlå vest består af 2 større vandløb, nemlig den vestlige del af Hvirlå og Solderup-Nørrekær Grøft. Området er ret fladt og arealerne er fra gammel tid grøftet og derfor meget afhængige af afvandingen. Laugets tovholdere repræsenterer lodsejerne ved møder i kommunerne. Har man et problem på sin egen strækning og kan man selv løse det med kommunen er det ikke nødvendigt at kontakte tovholderne.

Lauget har en rådgiver tilknyttet, der samler op på problemstillinger i forhold til kommunen og lauget.

Kontakt konsulent
Louise Riemann

Louise Hedegaard Riemann

Miljørådgiver LHN

Laugs-repræsentanter

Johannes Demant

Formand Hvirlå Vest

Sottrupvej 4, 6240 Løgumkloster

Herman Thomsen

Lundmarkvej 5, 6372 Bylderup Bov

Christian Friis

Midtmosevej 2, 6270 Tønder

Henrik Bossen

Lundvej 31, 6372 Bylderup Bov

Cornelis Jan Barsingerhorn

Solderupvej 16, 6270 Tønder
Arkiv