Hjordkær-Bolderslev-Uge

Vandløbslauget dækker oplandet til Søderup Å, Rebbøl Å, Terkelsbøl Å, Uge Bæk og Almstrup Kanal. Oplandet strækker sig fra Hjordkær i nord til Tinglev i syd, og fra Røllum i øst til Hajstrup i vest. Almstrup Kanal afvander via Tinglev Mose til Bjerndrup Mølleå, men afvandingen i kanalen er i højere grad er bestemt af vandstanden i mosen, end af vedligeholdelsen i Bjerndrup Mølleå.

Formålet med lauget er at sikre lodsejernes afvandingsinteresser, og at koordinere kontakten til Aabenraa Kommune.

Der er valgt en bestyrelse for lauget, som dækker området geografisk.

Hvis man er interesseret i at være medlem af lauget, kan man kontakte formanden.

Kontaktkonsulent
Hjordkær-Bolderslev-Uge

Peter Hell

Formand Hjordkær-Bolderslev-Uge

Laugs-repræsentanter

Peter Hell

Formand Hjordkær-Bolderslev-Uge

Søderupvej 20, 6230 Rødekro

Andreas Bonde

Næstformand Hjordkær-Bolderslev-Uge

Skovsmindevej 10, 6360 Tinglev

Jørn Friis Møller

Kasserer Hjordkær-Bolderslev-Uge

Bolderslevskovvej 90, 6230 Rødekro

Jep Jepsen

Uge Vesterballe 14, 6360 Tinglev

Søren Frederik Hansen

Smedagervej 23, 6360 Tinglev

Mathias Jessen

Lovtrup Vestermark 25, 6360 Tinglev

Manfred Andresen

Gerrebækvej 12, 6360 Tinglev

Thomas Thomsen

Oksevejen 55, 6392 Bolderslev
Nyheder
Referater