Ladegårdsgrøften

Vandløbslauget Ladegårdsgrøften dækker nogle tilløb til Hvirlå vest for Ravsted, samt en mindre strækning af Hvirlå syd for Ravsted, og nogle tilløb til Arnå ind mod kommunegrænsen til Tønder kommune. Hele arealet ligger i Aabenraa Kommune.

Kontakt konsulent
Britt Bjerre Paulsen

Britt Bjerre Paulsen

Miljø- og vandløbskonsulent

Laugs-repræsentanter

Mikkel Emmertsen

Formand Ladegårdsgrøften

Hejselvej 1, 6240 Løgumkloster
Arkiv