Lundbæk

Her kaldes vandløbslauget “Tsunami gruppen”
Vandløbslaugets område dækker Lundbækken og Hvirl Å, som afvander området fra Kassø i øst, ned over Kassø, Ravsted og Bredevad til og med Holme i vest. Vandet ledes videre mod vest og ender i Vadehavet via Vidå systemet.

Lauget har en rådgiver tilknyttet,der samler op på problemstillinger i forhold til kommunen og lauget.

Kontakt konsulent
Louise Riemann

Louise Hedegaard Riemann

Miljørådgiver LHN

Laugs-repræsentanter

Carl Martin Jürgensen

Formand Lundbæk

Hornsevej 10, 6372 Bylderup Bov

Ole Andersen

Direktør

Arkiv