Rødekro-området

Vandløbslauget for Rødekro-området er for lodsejere i Aabenraa Kommune, der har arealer i et vestvendt vandløbsopland, der ligger nord for Søderup Å-systemet. Se afgrænsning af laugets område på kortet ovenfor.
For hvert af de større vandløb i området er der en lodsejer, der er tovholder. Et par af tovholderne repræsenterer lauget ved møder med kommunen. Det kan være en god idé at kontakte tovholderen, hvis man som lodsejer oplever problemer i vandløbssystemet. Man kan også altid kontakte kommunen direkte, og hvis man kan løse problemstillingerne direkte med kommunen, er det ikke nødvendigt at involvere tovholderen.
Lauget har en konsulent tilknyttet, der samler op på problemstillinger i forhold til kommunen og lauget.

Kontakt konsulent
Rødekro-området

Britt Bjerre Paulsen

Miljø- og vandløbskonsulent

Laugs-repræsentanter

Torben Heisel

Hvirlå

Kassøvej 54; 6230 Rødekro

Claus B. Andersen

Immervad Å

Nr. Hjarupvej 7, 6230 Rødekro
Arkiv