Sønderå – Gammelå

Vandløbslauget dækker området fra Padborg i øst, til Tinglev mod nord, mod syd følger det grænsen til Tyskland og mod vest strækker det sig til Lydersholm vest for Rens. Laugets område ligger i Aabenraa Kommune og til grænsen af Tønder Kommune. Området er et lavt område, som er gennemskåret af de 2 vandløb Sønderå og Gammelå samt et fint net af kanaler og grøfter.

Lauget har en rådgiver tilknyttet, der samler op på problemstillinger i forhold til kommunen og lauget

Kontakt konsulent
Louise Hedegaard Riemann

Louise Hedegaard Riemann

Miljørådgiver LHN

Laugs-repræsentanter

Niels Iversen

Formand Sønderå-Gammelå

Nørrebækvej 15, 6360 Tinglev

Lorenz P. Christiansen

Næstformand Sønderå – Gammelå

Kragelundvej 26, 6330 Padborg

Karsten Wind

Eggebækvej 20, 6360 Tinglev

Jesper Schmidt

Kravlund Møllevej 16, 6360 Tinglev

Kurt Andresen

Noldevej 29, 6372 Bylderup Bov

Lars Walz Jensen

Hovmosevej 11, Hovmose, 6372 Bylderup Bov
Arkiv