Vandløbsmøde Sønderborg Kommune

with Ingen kommentarer

 

Sønderjyske Vandløb inviterer i samarbejde med Sønderborg Kommune til det årlige efterårsmøde om vandløb, som holdes torsdag d. 28. november kl. 15-17 på Rådhuset i Sønderborg. På mødet vil kommunen fortælle om årets vandløbsvedligeholdelse, og der vil være anledning til at drøfte erfaringer med det nye fællesregulativ, som kommunen vedtog i sommer, og som har ligget til grund for grødeskæringen i denne sæson.

Den kommunale grødeskæring bliver sendt i nyt udbud i 2020, og kommunen vil fortælle om hvad der bliver lagt vægt på i det nye udbud.

Til slut vil oplandskonsulent Britt Bjerre Paulsen fortælle om de første erfaringer med anlæg af Minivådområder, som optakt til den nye ansøgningsrunde i foråret 2020.

 

Fra Sønderjyske Vandløb deltager Ole B. Hansen, Landbrugsrådgivning Syd og Britt Bjerre Paulsen, LandboSyd. Vi håber, at mange lodsejere vil gøre brug af denne mulighed for at følge med i, hvad der sker på vandløbsområdet i Sønderborg Kommune.

Af hensyn til det praktiske er der tilmelding senest mandag d. 25. november på www.landbosyd.dk