Vidåsystemet.
Vidåsystemet afvander godt 100.000 hektar. Alt vandet ledes ud gennem Vidåslusen som er en selvlukkende sluse, der er lukket ca. ½ af tiden. Vidåen løber igennem Tønder Marsken, som er et kombineret af- og bevandingssystem, der er anlagt i 1920-erne. Herfra pumpes vandet op i Vidåen. Tilledning af vand fra de højereliggende arealer øst for Tønder sker uden pumpning. Vidåsystemet er inddelt i 10 laug, hvoraf Digelaget, som administrerer Tøndermarskens afvanding, er fastlagt ved lov. Her betaler lodsejerne digelagsskat, som blandt andet bruges til at vedligeholde og drive afvandingspumper. Foto: Vidåslusen set fra Højer sluse.