Vis dine kommunalpolitikere dit vandløb

with Ingen kommentarer

Hvad ved en kommunalpolitiker om vandløb? Måske ikke så meget, men alligevel skal Teknik og Miljø-udvalget udstikke rammerne for forvaltningens arbejde på området. De godkender udbud af vedligeholdelsen og bevilger pengene samt vedtager regulativ-ændringer og reguleringsprojekter. Så derfor er det vigtigt at de ved, hvad de snakker om.

I regi af Sønderjyske Vandløb holdes der vandløbslaugsmøder både med forvaltning og kommunalpolitikere i de sønderjyske kommuner.

På den måde sikres det, at politikerne har en direkte kontakt til lodsejerne og en vis viden om hvad der foregår, og om kommunens serviceniveau er tilfredsstillende for de borgere og erhvervsdrivende, der er afhængige af at afvandingen fungerer. Vandløbene er vigtig infrastruktur, og efterhånden som det regner mere, er det særdeles vigtigt, at vandløbene har den vandføringsevne, de skal have.

Men ét er at mødes på rådhuset og tale om tingene – nogle gange kan det være rigtig godt at se på forholdene i virkeligheden. Når alting sejler, er det vanskeligt at se, hvori problemet består, så det er faktisk bedst at vise problemerne frem, når de ikke er akutte. Så kan man også bedre gøre noget ved det. Når vandstanden er lav, kan man se bundforholdene, hvordan overkørsler og drænudløb ligger i forhold til bunden, erosionsskader i siderne osv. Det kan også være en god idé at tage naboen med, så politikerne ser, at det ikke kun er din interesse, du varetager. Du kan også invitere et bestyrelsesmedlem fra Sønderjyske Vandløb med.

Selv om du synes, du har gode argumenter, så kræver en beslutning i Teknisk Udvalg et flertal. Derfor er det vigtigt ikke kun at tale med de udvalgsmedlemmer, der har samme partipolitiske holdning som en selv, men også dem, der har en anden holdning. Ofte kan man ved at se på tingene sammen i virkeligheden opnå en forståelse for sine ønsker og idéer. Og måske ikke mindst i et år, hvor vi ser hen mod et kommunalvalg.

Du kan altid finde kontaktoplysninger til kommunalpolitikere på kommunens hjemmeside.