Her ses de sønderjyske vandløb opdelt i geografiske områder. Hvert område dækker et eller flere vandløbsoplande.

Oversigtskort over alle laug_uden ramme

 

 

Hvert område dækker et eller flere vandløbsoplande. I den enkelte mappe findes oplysninger om eksisterende vandløbslaug, eller vandløbslaug under opbygning. Hvis vandløbslaugene holder møder, hvor der bliver taget referat, kan referaterne lægges ind her. Man kan finde kontaktoplysninger på laugets kontaktpersoner, og se hvilken konsulent, der er tilknyttet.