Haderslev Kommune

Find information om bræmmer, regulativer, vedligeholdelse mv.

I regulativerne er vandløbets skikkelse, bundkote mv. eller vandføringsevne beskrevet. Der står hvornår der skal skæres grøde, og hvordan vandløbet skal vedligeholdes.

Regulativer kan findes på kommunens hjemmeside eller tlf.: 7434 3434

Kontakt
Anne Katrine Thomsen

Anne Katrine Thomsen

Natur, vandløbs,- og miljøkonsulent

Lars Schmidt

Lars Schmidt

Chefkonsulent Miljø & Fjerkræ

Arkiv