Sønderborg Kommune

Find information om bræmmer, regulativer, vedligeholdelse mv.

I regulativerne er vandløbets skikkelse, bundkote mv. eller vandføringsevne beskrevet. Der står hvornår der skal skæres grøde, og hvordan vandløbet skal vedligeholdes.

Regulativer kan fås ved kontakt til vrkn@sonderborg.dk eller natur@sonderborg.dk

Kontakt
Britt Bjerre Paulsen

Britt Bjerre Paulsen

Miljø- og vandløbskonsulent

Rikke Kyhn

Rikke Kyhn

Chefkonsulent Planteavl, Natur og Miljø

Arkiv