Find information om bræmmer, regulativer, vedligeholdelse mv.

I regulativerne er vandløbets skikkelse, bundkote mv. eller vandføringsevne beskrevet. Der står hvornår der skal skæres grøde, og hvordan vandløbet skal vedligeholdes.

 

Regulativer kan rekvireres ved kontakt til heje@sonderborg.dk eller natur@sonderborg.dk

Info om

Referater