Indkaldelse til generalforsamling i Hjordkær-Bolderslev-Uge Vandløbslaug

Onsdag d. 21. marts kl. 19.30 til ca. 21.30  LHN, Industriparken 1, 6360 Tinglev Dagsorden ifølge vedtægterne. Valg af dirigent og referent. Valg af 2 stemmetællere. Bestyrelsens beretning og debat om beretning. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Behandling af indkomne forslag. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. Valg af bestyrelse og suppleanter.…